Marçal Morell Torra

Què passaria si els millors artistes comencessin una empresa avui?

Quina empresa seria i com seria el seu logo?

Creo empreses imaginaries i dissenyo els logos dels artistes més grans!